Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

INFINIT CENTER

INFINIT Qatar Training Center është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e shkathtësive në fusha të ndryshme për shoqërinë në përgjithësi dhe të rinjtë në veçanti.

Qendra INFINIT ka një infrastrukturë moderne për mbajtjen e trajnimeve dhe kurseve. Me një hapësirë prej 480 metra katror, me pajisje teknologjike të avancuara dhe salla të përshtatshme me komoditet për mbajtjen e kurseve dhe trajnime.

Në  INFINIT çdo person i interesuar mund ta gjejë vetën e tij, me një ambient tërheqës me infrastrukturë moderne me brendet e fundit të teknologjisë dhe staf të përzgjedhur, njëkohësisht duke angazhuar ekspert, trajner dhe profesor të dëshmuar në fusha specifike. Në  INFINIT ju mund të përfitoni dhe avanconi njohuri të reja nga fusha e linguistikës (mësimit të gjuhëve të huaja),  trajnimeve në fushën e teknologjisë informative, Menaxhimit & Marketingut si dhe shumë kurse/trajnime tjera specifike.

 

lexo më shumë >>

AUTOCAD

Trajnimi në AutoCAD  ju dedikohet të gjithë atyre që kanë deshirë të punojn dhe projektojn në AutoCAD,në veçanti studentëve të drejtimeve teknike si Arkitekturë,Ndertimtari,Makineri,Elektrikë etj.

 

Mund të aplikoni në këtë link http://infinitcenter.com/?page_id=406

 

 

Topic Objectives
Introduction to AutoCAD user interface Starting Autocad
Autocad’s User Interface
Working with Commands
Specifying Coordinates
Opening an Existing Drawing File
Viewing your work
Saving your work and Exiting from AutoCAD
Creating simple drawings Create New File
Coordinate Entry
Drawing Line and Rectangle
Drawing Circle, Arcs, and Polygons
Use Object Snap Tracking
Use Ortho and Polar Tracking
Use PolarSnap
Managing the objects Layers
Organizing the drawing and commands
for analysis of the drawing
Create and Manage Layers
Object Properties
Change Object Properties
Linetypes
Inquiry
Object modification Modify Tools:
move
copy
stretch
rotate
mirror
scale
trim
extend
fillet
chamfer
array
erase
offset
break
join
Work with Layouts Create and use Viewport
Create and use Layouts
Inserting textual objects on the drawing Creating Single-Line Text
Understanding Text Styles
Creating Multiline Text
Creating Tables
Inserting Fields
Finding text in drawing
Dimension
Rating
Hatching the objects Hatching Objects
Edditing Hatching Objects
Working with reusable objects Using Blocks
Working with Design Center
Using Tool Palettes
Additional commands for drawing
the objects
Shapes
Create Polylines
Edit Polylines
Create Splines
Edit Splines
Printing the drawing Using Page Setup
Plotting Drawings
Creating drawings template Creating Drawings Template
Using Drawing Templates

 

Instruktor ing.Shkelzen Shabani

lexo më shumë >>

GJUHË ANGLEZE

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveç se  është domosdoshmëri në kohën e moderne,është edhe një eksperiencë shumë e bukur,të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të rinj. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”.

INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.

Kurset e Gjuhës Angleze

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive më të mëdha për mësimin e gjuhës angleze, Qendra INFINIT ofron kushte dhe mundësi unike për mësimin e gjuhës angleze dhe e gjithë kjo do të bëhet në një ambient të këndshëm dhe të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e njohurive tuaja në gjuhën angleze.

-       Kurse për fëmijë

-       Kurse për të rritur

-       Anglishtja për biznes

-       Kurse përgatitore për TOEFL

-       Kurse për komunikim

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

INFINIT CENTER

06-12-2014

INFINIT Qatar Training Center është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e shkathtësive në fusha të ndryshme për shoqërinë në përgjithësi dhe të rinjtë në veçanti.

Qendra INFINIT ka një infrastrukturë moderne për mbajtjen e trajnimeve dhe kurseve. Me një hapësirë prej 480 metra katror, me pajisje teknologjike të avancuara dhe salla të përshtatshme me komoditet për mbajtjen e kurseve dhe trajnime.

Në  INFINIT çdo person i interesuar mund ta gjejë vetën e tij, me një ambient tërheqës me infrastrukturë moderne me brendet e fundit të teknologjisë dhe staf të përzgjedhur, njëkohësisht duke angazhuar ekspert, trajner dhe profesor të dëshmuar në fusha specifike. Në  INFINIT ju mund të përfitoni dhe avanconi njohuri të reja nga fusha e linguistikës (mësimit të gjuhëve të huaja),  trajnimeve në fushën e teknologjisë informative, Menaxhimit & Marketingut si dhe shumë kurse/trajnime tjera specifike.

 

lexo më shumë >>

Follow US