Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

AUTODESK NË KOSOVË

INFINIT Training Center mbajti të hënën (22.12.2014) konferencë  me temën  “Autodesk në Kosovë”. Gjatë kësaj konference u tha se INFINIT  (në bashkëpunim me kompanin Kumev Brothers Production)  është qendra e parë dhe e vetme në Kosovë e Autorizuar nga Autodesk si qendër e Autorizuar Trajnuese (Authorized Training Center).

Qendra INFINIT synon ngritjen e njohurive, aftësive dhe kompetencave profesionale të individëve dhe grupeve të shoqërisë përmes trajnimit në fushën e teknologjisë, ofrimit të mësimit të gjuhëve të huaja, trajnimeve dhe konsulencave në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

Autodesk është lider botëror në projektimin design 3D, inxhinieri dhe software argëtuese. Prandaj, të gjithë të interesuarit në fushën e arkitekturës, ndërtimit, dizajnit, multi medias dhe industrisë mund të përfitojnë përmes trajnimeve dhe nënshtrimit të testimeve dhe të pajisen me certifikatë të njohur ndërkombëtarisht. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e saj ndërsa në fund u bë shpërndarja e çertifikatave për grupin e parë të studentëve të trajnuar. Këta student pas përfundimit të trajnimit i janë nënshtruar testimit dhe kanë marr certifikatë të njohur ndërkombëtarisht.

lexo më shumë >>

AUTOCAD

Trajnimi në AutoCAD  ju dedikohet të gjithë atyre që kanë deshirë të punojn dhe projektojn në AutoCAD,në veçanti studentëve të drejtimeve teknike si Arkitekturë,Ndertimtari,Makineri,Elektrikë etj.

 

Mund të aplikoni në këtë link http://infinitcenter.com/?page_id=406

 

 

Topic Objectives
Introduction to AutoCAD user interface Starting Autocad
Autocad’s User Interface
Working with Commands
Specifying Coordinates
Opening an Existing Drawing File
Viewing your work
Saving your work and Exiting from AutoCAD
Creating simple drawings Create New File
Coordinate Entry
Drawing Line and Rectangle
Drawing Circle, Arcs, and Polygons
Use Object Snap Tracking
Use Ortho and Polar Tracking
Use PolarSnap
Managing the objects Layers
Organizing the drawing and commands
for analysis of the drawing
Create and Manage Layers
Object Properties
Change Object Properties
Linetypes
Inquiry
Object modification Modify Tools:
move
copy
stretch
rotate
mirror
scale
trim
extend
fillet
chamfer
array
erase
offset
break
join
Work with Layouts Create and use Viewport
Create and use Layouts
Inserting textual objects on the drawing Creating Single-Line Text
Understanding Text Styles
Creating Multiline Text
Creating Tables
Inserting Fields
Finding text in drawing
Dimension
Rating
Hatching the objects Hatching Objects
Edditing Hatching Objects
Working with reusable objects Using Blocks
Working with Design Center
Using Tool Palettes
Additional commands for drawing
the objects
Shapes
Create Polylines
Edit Polylines
Create Splines
Edit Splines
Printing the drawing Using Page Setup
Plotting Drawings
Creating drawings template Creating Drawings Template
Using Drawing Templates

 

Instruktor ing.Shkelzen Shabani

lexo më shumë >>

GJUHË ANGLEZE

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveç se  është domosdoshmëri në kohën e moderne,është edhe një eksperiencë shumë e bukur,të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të rinj. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”.

INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.

Kurset e Gjuhës Angleze

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive më të mëdha për mësimin e gjuhës angleze, Qendra INFINIT ofron kushte dhe mundësi unike për mësimin e gjuhës angleze dhe e gjithë kjo do të bëhet në një ambient të këndshëm dhe të pajisur mirë me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e njohurive tuaja në gjuhën angleze.

-       Kurse për fëmijë

-       Kurse për të rritur

-       Anglishtja për biznes

-       Kurse përgatitore për TOEFL

-       Kurse për komunikim

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

Akreditimi, Licencimi

20-01-2015
eeeeeeeeeeeeeee1

Në vazhdën e sukseseve dhe në ngritjen e vazhdueshme të kualitetit të kurseve dhe trajnimeve të cilat ofrohen. Qendra INFINIT tani është akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) për ofrimin e të gjitha niveleve të gjuhës Angleze.

lexo më shumë >>

Follow US