Apliko Tani

Te dhenat personale

Te dhenat per Kursin

AFTËSITË NË PUNËSIM

Me datën 16 Nëntor do të fillojë trajnimi:

“Aftësitë në Punësim”

INFINIT Përmes këtij trajnimi ju mundëson të merrni njohuri sa i përket aftësive në punësim. Qëllimi i trajnimit është që përmes shembujve praktik t’i qaseni më lehtë tregut të punës.

Në fund të trajnimit ju do të përfitoni shkathtësi:

Të identifikoni më gjerë aftësitë tuaja punësuese;

Evidentoni aftësitë e duhura në aplikacionin për punësim;
Kuptoni rëndësinë e aftësive për punësim;
Kuptoni faktet që ju rrisin shanset për punësim;
Përgatitni CV dhe letër motivuese;
Mësoni sjelljet e duhura në një intervistë;
Njihni gabimet që nuk duhet të bëni gjatë intervistimit;
Mësoni bazat e komunikimit formal.

Trajnimi i dedikohet të gjithë atyre që janë të intersuar të hyjnë për herë të parë në tregun e punës, atyre që dëshirojnë të bëjnë një kthesë në karrierë si dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të shtojnë idetë mbi elementet e suksesit gjatë proceseve të rekrutimit.

Kohëzgjatja:
Trajnimi mbahet me 16-18 Nëntor 2015 prej orës 16:30-20:00.
Çmimi :19.00 euro
Trajner: Mr. Sc Ardita Salihu
Linku për aplikim:
http://infinitcenter.com/?page_id=406
Për informata shtesë:
045 88 11 00
049 88 11 01
info@infinitcenter.com
www.infinitcenter.com

lexo më shumë >>

GJUHË ANGLEZE

Qëllimi i ofrimit të këtyre kurseve është që secili individ të ketë mundësinë e përfitimit dhe të avancimit të shkathtësive të gjuhës angleze. Qendra ofron kurset e të gjitha niveleve bazuar në CEFR (starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate dhe advance), kurse të përgjithshme për:

 

Të rritur,

Adoleshentë dhe

Fëmijë.

Në kuadër të këtyre kurseve ofrohen edhe kurset si në vijim:

Business English

Individual courses

Exam preparation courses

Speaking courses

Të gjitha kurset janë të rregullta, pra, tri herë në javë dhe ato intensive pesë herë në javë.

Ju mund të kaloni disa orë brenda javës në përmirësimin dhe avancimin e shkathtësive të të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit dhe të të shkruarit.

Orët janë të organizuara me fokus te veçantë në interaksion ku edhe laboratori i gjuhës është vlerë shtesë në krijimin e besueshmërisë së shërbimit tonë.

Qenda INFINIT eshte e akredituar nga Agjensioni Kombetar i Kualifikimeve (AKK), gjë e cila dëshmon cilësinë e punës së qendrës.

Të gjitha kurset ofrohen në ndërtesën e qendrës, por sipas nevojës edhe në ambiente të tjera të punës duke iu përshtatur nevojave të kandidatëve.

Jemi të përkushtuar ndaj suksesit tuaj, kemi ndihmuar shumë kandidatë në arritjen e qëllimeve, kështu duke plotësuar misionin e synuar me kandidatët në qendër të vëmendjes.

lexo më shumë >>

3DS MAX

 

AUTODESK 3DS MAX është 3D program profesional i cili përdoret në fushën e 3D Animacioneve, Modelimit, Lojërave dhe Filmit. Është zhvilluar dhe prodhohet nga Autodesk Media and Entertainment. Posedon mundësi te medha për modelim 3D, arkitekturë fleksibël për plugin programe dhe mund të përdoret në platformën e Microsoft Windows. Përdoret shumë shpesh nga Zhvilluesit e Video Lojërave, TV Reklamave si dhe nga shumë studio për vizuelizim arkitektonik. Kohet e fundit shpesh përdoret edhe në effekte filmike dhe pre-vizualizime filmike.  

 

PËRSHKRIMI I KURSIT
Ky kurs ofron mesimin dhe kuptimin fundamental te punes ne 3DS MAX. Puna gjatë këtij kursi demonstron procesin e modelimit 3D duke përdorur teknikat e modelimit të cilat implementohen si në Arkitekture, Industrine Automotive, Film etj.


OBJEKTIVAT E KURSIT
Objektivat primare të këtij kursi jane që studentin ta mësojë se si:

  • T’a kuptojë funksionalitetin bazë, veçoritë dhe principet e punës në 3DS Max.
  • Të krijojë dhe manipulojë me 3D të dhëna në 3ds Max.
  • Importojë  të dhëna nga 3D aplikacionet tjera.
  • Ti stolisë skenat duke perdorur Materializimin dhe Texturim.
  • Të krijojë ndriçim adekuat për 3D ambientin e modeluar.
  • Animojë objekte në skenë.
  • Të gjenerojë Render dhe Animacion për qëllime të tyre.


PARAKUSHTET

Ky kurs i dedikohet përdoruesve të rinj të Autodesk 3ds Max të cilët dëshirojnë të mësojnë në përgjithësi se si ndërtohet një skenë komplekse prej Modelimit deri tek Renderi final.

 

 

Kohëzgjatja e trajnimit:

Fillestar dhe elementar 48 orë

Niveli i avancuar 24 orë

Instruktor:Ing.Astrit Ibrahimi

 

 

lexo më shumë >>
box1

Rreth Nesh

INFINIT Qatar Training Center është qendër e përkushtuar me integritet, kompetencë, objektivitet, profesionalizëm dhe besim, për të gjithë klientët. Është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e

box2

Kurse

Në Qendrën INFINIT mund të avanconi njohuritë dhe kompetencat profesionale përmes kurseve dhe trajnimeve për mësimin e gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, programimit, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera.

box3

Projekte

Të vetëdijshëm për kërkesat e shoqërisë kosovare në shumë segmente dhe me qëllim të plotësimit të këtyre kërkesave Qendra INFINIT bënë përpjekje që të ngritë aftësitë e shoqërisë kosovare në përgjithësi

Aktuale

GJUHË GJERMANE

26-11-2015
gg

Të mësosh një gjuhë të huaj, përveçse imperativ i kohës moderne, është edhe një eksperiencë shumë e bukur, të bën të njohësh kultura të reja dhe të dish të komunikosh me njerëz të kulturave te ndryshme. Ajo që të duhet është një strategji ndihmëse, e cila të ndihmon të mos humbasësh për asnjë ditë “stërvitjen”. INFINIT ofron mundësi të përsosur për avancimin tuaj.Se shpejti grupe të reja fillojnë për gjuhë gjermane.

Qëllimi i ofrimit të këtyre kurseve është që secili individ të ketë mundësinë e përfitimit dhe avancimit të shkathtësive të gjuhës gjermane. Kursi mbahet për të gjitha nivelet, Nga niveli fillestar deri në atë të avancuar (A1-C2). Kurset organizohen në:

-Kurse të rregullta
-Kurse Intensive
-Kurse individuale

Grupi i ri niveli A/1 fillon me datën 02.12.2015 në ora 17:00

Linku për aplikim:
http://infinitcenter.com/?page_id=406
Për informata shtesë:
045 88 11 00
049 88 11 01
info@infinitcenter.com
www.infinitcenter.com

lexo më shumë >>

Follow US

Kompania Kumev Brothers dhe Infinit Center zyrtarisht janë përfaqësues të kompanis amerikane Autodesk për Kosovë,jemi qendra e parë dhe e vetme për ofrimin e trajnimeve të licencuara nga AutoDESK. Shfrytëzo mundësinë, trajnohu dhe merr çertifikatë të njohur ndërkombëtarisht!