3ds Max

3ds Max

Pse ky trajnim?

Është 3D program profesional i cili përdoret në fushën e 3D Animacioneve, Modelimit, Lojërave dhe Filmit. Është zhvilluar dhe prodhohet nga Autodesk Media and Entertainment. Posedon mundësi të mëdha për modelim 3D, arkitekturë fleksibël për plugin programe dhe mund të përdoret në platformën e Microsoft windows. Përdoret shumë shpesh nga zhvilluesit e Video Lojërave, TV Reklamave si dhe nga shumë studio për vizuelizim arkitektonik. Kohet e fundit shpesh përdoret edhe në efekte filmike dhe pre-vizualizime filmike.

Çka mësoni në këtë trajnim?

Përmbajtja:

MODELIMI

 •  Intro në 3DS MAX dhe Graphic User Interface
 •  Teknikat elemetare dhe koncepti i modelimit 3D
 •  Polygon Modeling dhe Modelimi me Modifikatorë
 •  Import nga ArchiCAD dhe përgatitja për texturim
 •  Modelim i avancuar i tereneve dhe elementeve natyrore

MATERIALIZIM DHE TEXTURIM

 •  Koncepti i materializimit në V-ray
 •  Punimi i Vray Shaders për materiale të ndryshme
 •  Texturimi i Objekteve Arkitektonike
 •  UVW Map Modifikatori
 •  Punimi i materialeve te komplikuara me Multi/Sub-Object Material

NDRIÇIM

 •   Hyrje në Ndiçim në 3DS Max
 •   Koncepti i ndiçimit në V-ray dhe llojet e ndriçimit
 •   HDRI Ndriçimi
 •   Ndriçimi i skenave arkitektonike:

–  Exterier Ditë / Natë

–  Interior  Ditë / Natë

–  Studio ndriçim

RENDERIM DHE ANIMACION

 •  Koncepti i Renderimit të fotografisë në 3DS Max
 •  Vray Renderer dhe elaborimi i GI Engine solucioneve
 •  Karakterisitikat dhe Veçoritë e Vray Render 3.0
 •  Renderimi i skenave arkitektonike për situata të ndryshme
 •  Hyrje në animacion dhe koncepti i animacionit në 3DS Max

–  Walkthrough Animacioni

–  Animacioni në bazë të Modifikatorëve

–  KeyFrame Animacioni

 • Renderimi  Final i Fotografisë
 •  Parapërgatitje për Autodesk Certified Test

Për kë?

Ky kurs i dedikohet përdoruesve të rinj të Autodesk 3ds Max të cilët dëshirojnë të mësojnë në përgjithësi se si ndërtohet një skenë komplekse prej Modelimit deri tek Renderi final.

Sa zgjat?

Trajnimi përmban 48 orë mësimore (2 muaj)

Sa kushton?

Kursi kushton 396 euro.

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This