Animacion – After Effects – Kurse verore

Animacion – After Effects – Kurse verore

Përshkrimi i  kursit ( After Effects CC )

Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i fëmijëve në përdorimin  e After Effects dhe kuptimin e

koncepteve themelore të grafikave levizëse. Fëmijëve në këtë trajnim do të ju ofrohet animacioni i grafikave të cilat janë krijuar paraprakisht me Photoshop.

Rezultatet e pritura të kursit ( After Effects CC )

Kandidatet e suksesshëm duhet te jenë në gjendje të:

Njohin konceptet themelore të grafikave levizëse.

Kuptojnë se si funksionon Adobe After Effects CC.

Krijojnë dhe ruajnë projekte dhe finalizojnë kompozicione.

Animojnë grafikat e krijuara me Photoshop sipas dëshirës dhe sipas arritjes së studentëve mund të krijohet edhe një mini-film.

Çmimi: 29 €

Kohëzgjatja: 15 orë nga 90 min

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This