AutoCAD

AutoCAD

Pse ky trajnim?

Moduli përfshin aftësimin e studentëve në përdorimin Autocad-it si instrument inxhinierik bashkëkohor, në vizatimin e projekteve me ndihmën e kompjuterit. Trajnimi zhvillohet në dy nivele 2D dhe 3D.

Çka mësoni në këtë trajnim?

Kandidatët që do të ndjekin këtë trajnim do të aftësohen në:

 • Domethënien e projektimit në Auto Cad.
 • Rëndësinë e punës me Auto Cad.
 • Aftësitë kryesore për projektimin e elementeve të ndryshme në AutoCad.
 • Hapat fillestar në AutoCAD
 • Si të vizatojmë në AutoCAD
 • Komandat bazike
 • Organizimi në shtresa i vizatimit
 • Tipet e avancuara të objekteve
 • Ndryshimet në vizatim
 • Insertimi i simboleve
 • Rregullimi i faqeve për shtyp
 • Printimi i vizatimit
 • Stilet e shënimeve
 • Krijimi i shablloneve etj.

Për kë?

Trajnimi në AutoCAD u dedikohet të gjithë atyre që kanë deshirë të punojnë dhe projektojnë në AutoCAD.

Sa zgjat?

Kohëzgjatja e trajnimit: 2D 24 seanca 3D 12 seanca

Sa kushton?

Moduli 2d  189 euro, për studentë 168 euro.

Moduli 3d  144 euro,për studentë 120 euro.

Kohëzgjatja e trajnimit: 2D 24 seanca 3D 12 seanca

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This