Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator

Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator

Pse ky kurs?

Ky kurs kompleton njohuritë tuaja dhe ju përgatit të hyni në provimin zyrtar nga Adobe për të marrë certifikatën e njohur ndërkombëtarisht si Adobe Certified Associate in Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator.

Ky certifikim ndërkombëtar nga Adobe ju vlen për të dëshmuar në mënyrë të standardizuar aftësitë tuaja në rast punësimi si në Kosovë, ashtu edhe në të gjithë botën.

Çka mësoni në këtë kurs?

Ky kurs ju jep njohuri në dizajn grafik dhe ilustrim me anë të mjeteve digjitale duke përdorur Adobe Illustrator.

Pas kursit mund të hyni në testin zyrtar online për certifikim Adobe Certified Associate in Graphic Design & Illustration Using Adobe Illustrator.

Provimi i certifikimit mbahet nga Adobe drejtpërdrejt në internet vetëm në gjuhën angleze. Kursi mbahet duke përdorur planprogramin dhe materialet zyrtare të krijuara nga Adobe. Të gjitha këto materiale origjinale janë në gjuhë angleze me qëllim qëllim që t’ju përgatisin sa më mirë provimin e certifikimit.
Mësimi do të mbahet në gjuhën shqipe, por terminologjinë do ta mësoni në gjuhën angleze në mënyrë që të përgatiteni për provim dhe të mund të punoni ndërkombëtarisht.
Gjatë kursit do të përgatiteni dhe me anë të detyrave të rregullta do të demonstroni njohurinë tuaj në pikat e mëposhtme, të cilat do të testohen të gjithat në provimin e certifikimit.

Domain 1.0 Setting Project Requirements

1.1     Identify the purpose, audience, and audience needs for preparing graphics.
1.2     Demonstrate knowledge of standard copyright rules for artwork, graphics, and graphic use.
1.3     Demonstrate knowledge of project management tasks and responsibilities.
1.4     Communicate with others (such as peers and clients) about design plans.

Domain 2.0 Identifying Design Elements Used When Preparing Graphics

2.1     Demonstrate knowledge of design principles, elements, and graphic composition.
2.2     Demonstrate knowledge of graphic resolution, graphic size, and graphic file formats for web, video, and print.
2.3     Demonstrate knowledge of typography.
2.4     Demonstrate knowledge of the use of symbols and representative graphics.
2.5     Understand key terminology when working with graphics

Domain 3.0 Understanding Adobe Illustrator

3.1     Identify elements of the Illustrator user interface and demonstrate knowledge of their functions.
3.2     Use nonprinting design tools in the interface.
3.3     Demonstrate an understanding of and select the appropriate features and options required to manage color,
pattern, and gradient swatches.
3.4     Demonstrate an understanding of vector drawing concepts.
3.5     Demonstrate knowledge of how to work with brushes, symbols, graphic styles, and patterns.
3.6     Demonstrate knowledge of layers and masks.
3.7     Import, export, and save files.

Domain 4.0 Create Graphics Using Adobe Illustrator

4.1     Demonstrate knowledge of how to create documents.
4.2     Demonstrate knowledge of how to use drawing and shape tools.
4.3     Demonstrate knowledge of how to use type tools.
4.4     Demonstrate knowledge of how to use scanned or photographic images.
4.5     Demonstrate the ability to create realistic graphics.
4.6     Demonstrate knowledge of how to modify and transform objects.

Domain 5.0 Archive, Export, and Publish Graphics Using Adobe Illustrator

5.1     Demonstrate knowledge of preparing graphics for web, print, and video.

Për kë?

Kursi është i përshtatshëm për nxënës me nivel fillestar deri të mesëm në dizajn grafik dhe ilustrim digjital.

Sa zgjat?

Kohëzgjatja e trajnimit: 30 orë (3 herë në javë nga 2 ore 45 minutëshe)

Sa kushton?

Kursi dhe certifikimi bashkë janë me çmim të liruar prej 199€ deri në datën 11 shkurt. Pas datës 11 shkurt kushton 299€.

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This