Kurse per kompjuter – Office basic

Kurse per kompjuter – Office basic

Kurse per kompjuter – Office basic:

Përshkrimi i  kursit   ECDL për fëmijë ( Windows 7, Word, PowerPoint )

Në këtë kurs janë të përfshira katër tri module Windows 7, Word dhe PowerPoint. Fëmijët do të mësojnë për sistemin operativ Windows, ku do të praktikojnë krijimin e fajllave dhe follderëve, menaxhimin e taskbarit dhe mënysë start, startimin dhe mbylljen e programeve dhe aspketin e sigurisë. Në programin Word do të mësojnë për krijimin e dokumenteve për shkrim, përdorimin e teamplate, formatizimin e tekstit dhe fletës punuese. Në programin PowerPoint fëmijët do të mësojnë të krijojnë një sllajd të ri, të bëjnë formatimin e teksitt, të ndërlidhin sllajdet me programe të tjera, të përdorin animacionet dhe videot. Do të mësojnë gjithashtu të bëjnë dokumentin të gatshëm për printim.

Qëllimet e kursit

Qëllimi kryesor është që fëmijët të dine të përdorin sistemin operativ Windows për detyrat e përditshme në shkollë dhe të praktikojnë programin Word dhe PowerPoint për shkrime dhe prezantime educative dhe shkollore.

Mbrenda një muaji do të mbahen 16 seanca nga dy orë akademike ( 90 minuta )

Windows  – 10 orë ( 4 seanca ) nga 90 minuta

Word  – 12 orë ( 6 seanca ) nga 90 minuta

PowerPoint – 10 orë ( 5 seanca ) nga 90 minuta

Çmimi: 26 €

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This