MICROSOFT ACCESS 2010

MICROSOFT ACCESS 2010

Microsoft Access 2010 – Baza e të dhënave

Ky kurs u dedikohet të gjithë personave që janë të interesuar për t’i zgjeruar njohuritë e tyre në mbledhjen e të dhënave në një bazë të shënimeve duke përdorur Microsoft Access 2010 në nivelin fillestar. Në këtë kurs studentët do të mësojnë të krijojnë tabela, pyetësorë, formularë dhe raporte për qëllime dhe situata të ndryshme.

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

  • Të tregojnë rolin dhe rëndësinë e Access-it në mbledhjen e të dhënave
  • Të bëjnë Disenjimin e bazës së shënimeve përmes ER diagrameve
  • Të shpjegojnë dritaren e Access-it dhe të bëjnë menaxhimin e hapësirës punuese
  • Të bëjnë krijimin e tabelave
  • Krijimin e formave
  • Krijimin dhe menaxhimin e pyetësorëve
  • Krijimin e raporteve
Kohëzgjatja:

20 orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This