MICROSOFT OUTLOOK 2010

MICROSOFT OUTLOOK 2010

Microsoft Outlook 2010 – Interneti dhe komunikimi

Ky kurs u dedikohet të gjithë personave që janë të interesuar për t’i zgjeruar njohuritë e tyre për rrjetet kompjuterike, gjegjësisht Internetin si dhe në komunikim përmes postës elektronike duke përdorur Microsoft Outlook 2010. Në këtë kurs studentët do të mësojnë për rrjetet kompjuterike që përdoren për komunikim si dhe për programin Microsoft Outlook 2010, që përdoret për menaxhimin e postës elektronike.

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

 • Të tregojnë rolin dhe rëndësinë e internetit dhe www
 • Të bëjnë navigimin në internet përmes ueb broserve të ndryshëm
 • Të tregojnë se si bëhet kërkimi i informacioneve në internet
 • Të bëjnë se si bëhet përdorimi i sigurtë i internetit
 • Të tregojnë se si bëhet komunikimi përmes internetit
 • Të tregojnë rolin dhe rendësinë e Outlook-it përmes menaxhimit të postës elektronike
 • Të shpjegojnë dritaren e Outlook-it dhe të bëjnë menaxhimin e hapësirës punuese
 • Të krijojnë dhe formatojnë përmbajtje të ndryshme
 • Të bëjnë menaxhimin e postës elektronike
 • Menaxhimin e kontakteve
 • Menaxhimin e objekteve të kalendarit
 • Menaxhimin e detyrave dhe shënimeve
Kohëzgjatja

10 orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This