MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010

Microsoft PowerPoint 2010 – Prezantimi i të dhënave

Ku kurs u dedikohet të gjithë personave që janë të interesuar për t’I zgjeruar njohuritë e tyre në prezantimin e të dhënave duke përdorur Microsoft PowerPoint 2010. Në këtë kurs pjesëmarrësit mësojnë të krijojnë prezantime profesionale për qëllime dhe situata të ndryshme. Ky kurs mund të ndiqet nga: Instruktorë/trajnerë, Menaxherë, Personelë të marketingut, shitës, Zhvillues të produkteve, personelë për Help Desk, Studentë, nxënës dhe shumë të tjerë.

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

  • Të tregojnë rolin dhe rëndësinë e PowerPoint-it në prezantimin e të dhënave
  • Të shpjegojnë dritaren e PowerPoint-it dhe të bëjnë menaxhimin e hapësirës punuese
  • Të bëjnë krijimin e një prezantimi
  • Të bëjnë insertimin e diagrameve dhe tabelave
  • Të bëjnë insertimin e grafikëve dhe elementeve multimediale
  • Të bëjnë aplikimin e animacioneve
  • Të bëjnë rishikimin e dokumenteve duke përdorur fjalorin për drejtshkrim
  • Përgatitjen e prezantimeve për dorëzim
  • Këshilla praktike për prezantime efikase dhe efektive
Kohëzgjatja

10 orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This