MICROSOFT WORD 2010

MICROSOFT WORD 2010

Microsoft Word 2010

Moduli MS Word (Përpunimi i teksteve) kërkon nga kandidati të dëshmojë aftësitë e tij në shfrytëzimin e programit për përpunimin e teksteve. Kandidati do të jetë në gjendje t’i kryejë detyrat e përditshme që kanë të bëjnë me përpilimin, formatizimin dhe përgatitjen përfundimtare të dokumenteve të vogla.

Hapat e parë në përpunimin e teksteve dhe përshtatja e konfigurimeve Vendosja, korrigjimi, kopjimi, zhvendosja dhe fshirja e të dhënave Formatizmi i tekstit, paragrafit dhe dokumenteve

Tabelat, Vizatimet, figurat dhe diagramet Përgatitja dhe shtypja

 

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

  • Të bëjnë shkëmbimin dhe mirëmbajtjen e dokumenteve
  • Të bëjnë formatin e një përmbajtje
  • Referimin e dokumenteve
  • Dërgimin e letrave serike
  • Menaxhimin e makrove dhe formave
Kohëzgjatja:

16orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This