Photoshop – Kurse Verore

Photoshop – Kurse Verore

Photoshop

Qëllimi i këtij trajnimi është aftësimi i fëmijëve në përdorimin  e Photoshop dhe kuptimin e koncepteve themelore të dizajnit. Fëmijëve në këtë trajnim do të ju ofrohet krijimi i lodrave të tyre me Photoshop.

Kandidatet e suksesshëm duhet te jene ne gjendje te:

Njohin konceptet themelore te dizajnit grafik.

 Kuptojnë se si funksionon Adobe Photoshop CC.

Krijojnë dhe ruajnë dokumente me formate intenacionale

Gjeneralizojnë një pune nga fillimi deri ne fund, duke perfshire hapjen e fletes punuese, aplikimin e efekteve te deshiruara si dhe ruajtjen e tij.

Çmimi: 28 €

Kohëzgjatja: 15 orë nga 90 min

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This