Plani i Biznesit

Plani i Biznesit

Përmes trajnimit Plani i Biznesit, ju aftësoheni të shkruani një Plan Biznesi dhe të kuptoni rëndësinë e tij.

Përmbajtja e trajnimit:
  • Çfarë është Plani i Biznesit
  • Elementet e Planit të Biznesit
  • Struktura e Planit të Biznesit
  • Procesi i Planifikimit
  • Pse duhet përpiluar një Plan Biznesi
Në fund të këtij trajnimi, ju do të jeni në gjendje të:
  • Kuptoni çfarë është Plani i Biznesit
  • Kuptoni procesin bazë të planifikimit të biznesit
  • Kuptoni arsyen përse duhet shkruar një plan biznesi
  • Mësoni mbi strukturën e Planit të Biznesit
  • Shkruani një Plan biznesi.
Kohëzgjatja:

10 orë (nga 60 minuta)

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This