Shitja e suksesshme

Shitja e suksesshme

Shitja e suksesshme

Përmes këtij trajnimi ju ndërtoni besimin tuaj i cili do të rezultojë në shitjen e shërbimeve dhe produkteve tuaja me lehtësi.

Qëllimi i trajnimit

Përmes këtij moduli pjesëmarrësit avancojnë aftësitë e shitjes duke përdorur mjetet dhe teknikat për ta bërë të lehtë dhe për të krijuar besimin në marrjen e kontaktit fillestar me klientin potencial ose konsumatorin.

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kenë:
  • Kuptuar se si klientët blejnë dhe krijimin e marrëdhënieve të mirëbesimit me klientët
  • Kuptuar të dëgjojnë në mënyrë efektive, për të bërë pyetje, për të zbuluar nevojat e konsumatorëve dhe për të identifikuar mundësitë
  • Fituar disa strategji të suksesshme për trajtimin e shqetësimeve të konsumatorëve dhe kundërshtimeve
  • Kuptuar psikologjinë dhe parimet e shitjes
Metoda:

Ky trajnim do të jepet në formë interaktive, duke u fokusuar në nevojat specifike të pjesëmarrësve përmes prezantimeve të shkurtra, demonstrimeve, diskutimeve, ushtrimeve individuale dhe grupore.

Trajnimi i dedikohet:

Ky trajnim jep një hyrje në procesin e shitjes për këdo që është i interesuar të shesë produktet dhe shërbimet me lehtësi.

Kohëzgjatja:

10 orë (nga 60 minuta)

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This