TIK

TIK

Bazat e teknologjisë informative dhe të komunikimit – TIK

Ky kurs u dedikohet të gjithë personave që janë të interesuar për t’i zgjeruar njohuritë e tyre në teknologjinë e informimit dhe të komunikimit. Në këtë kurs studentët do të mësojnë për konceptet e përgjithshme të sistemit kompjuterik.

Në përfundim të kursit:

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:

  • T’i njohin sistemet kompjuterike aktuale dhe të jenë në gjendje të përcjellin zhvillimin e karakteristikave të tyre.
  • T’i identifikojnë pjesët përbërëse të sistemit kompjuterik dhe t’i njohin karakteristikat e tyre.
  • Të jenë në gjendje të analizojnë sistemin kompjuterik në bazë të analizës së karakteristikave të pjesëve përbërëse dhe të japin vlerësimin për aktualitetin e tij.
  • Të kuptojnë rëndësinë e qëndrimit të drejtë pranë kompjuterit dhe ta zbatojnë atë në kushte të punës së përditshme.
  • Të njihen me mundësitë e mbrojtjes së shënimeve dhe sigurinë e tyre, veçanërisht me përdorimin e programeve kundër viruseve.
  • Të përdorin pajisjet e teknologjisë së informimit për qëllime të komunikimit
  • Të njohin mundësitë e lidhjes së kompjuterëve në rrjet dhe të shfrytëzojnë resurset e këtij rrjeti
Kohëzgjatja:

20 orë

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This