Video Communication Using Adobe Premiere Pro

Video Communication Using Adobe Premiere Pro

Pse ky kurs?

Ky kurs kompleton njohuritë tuaja dhe ju përgatit të hyni në provimin zyrtar nga Adobe për të marrë certifikatën e njohur ndërkombëtarisht si Adobe Certified Associate in Video Communication Using Adobe Premiere Pro.

Ky certifikim ndërkombëtar nga Adobe ju vlen për të dëshmuar në mënyrë të standardizuar aftësitë tuaja në rast punësimi si në Kosovë, ashtu edhe në të gjithë botën.

Çka mësoni në këtë kurs?

Ky kurs ju jep njohuri në video editim me anë të mjeteve digjitale duke përdorur Adobe Illustrator.

Pas kursit mund të hyni në testin zyrtar online për certifikim Adobe Certified Associate in Video Communication Using Adobe Premiere Pro.

Provimi i certifikimit mbahet nga Adobe drejtpërdrejt në internet vetëm në gjuhën angleze. Kursi mbahet duke përdorur planprogramin dhe materialet zyrtare të krijuara nga Adobe. Të gjitha këto materiale origjinale janë në gjuhë angleze me qëllim qëllim që t’ju përgatisin sa më mirë provimin e certifikimit.
Mësimi do të mbahet në gjuhën shqipe, por terminologjinë do ta mësoni në gjuhën angleze në mënyrë që të përgatiteni për provim dhe të mund të punoni ndërkombëtarisht.
Gjatë kursit do të përgatiteni dhe me anë të detyrave të rregullta do të demonstroni njohurinë tuaj në pikat e mëposhtme, të cilat do të testohen të gjithat në provimin e certifikimit.

Domain 1.0 Setting Project Requirements

1.1           Identify the purpose, audience, and audience needs for preparing video.
1.2           Identify video content that is relevant to the project purpose and appropriate for the target audience.
1.3           Demonstrate knowledge of standard copyright rules (related terms, obtaining permission, and citing
copyrighted material).
1.4           Demonstrate knowledge of the production planning and management process.

Domain 2.0 Identifying Design Elements When Preparing Video

2.1           Demonstrate knowledge of how to organize and plan a video sequence.
2.2           Identify general principles for video shooting.
2.3           Demonstrate knowledge of visual techniques for enhancing video content.
2.4           Demonstrate knowledge of using audio to enhance video content.
2.5           Demonstrate knowledge of using still images to enhance video content.
2.6           Communicate with others (such as peers and clients) about design and content plans.

Domain 3.0 Understanding the Adobe Premiere Pro Interface

3.1           Identify elements of the Adobe Premiere Pro interface.
3.2           Identify the functions of Adobe Premiere Pro interface elements.
3.3           Organize and customize the Adobe Premiere Pro workspace.

Domain 4.0 Editing a Video Sequence with Adobe Premiere Pro

4.1           Import media assets (video, image, and audio files).
4.2           Organize and manage video clips in a sequence.
4.3           Trim clips.
4.4           Manage sound in a video sequence.
4.5           Manage superimposed text and shapes in a video sequence.
4.6           Add and manage effects and transitions in a video sequence.

Domain 5.0 Exporting Video with Adobe Premiere Pro

5.1           Demonstrate knowledge of export options for video.
5.2           Demonstrate knowledge of how to export video from Adobe Premiere Pro.

Për kë?

Kursi është i përshtatshëm për studentë  me nivel fillestar deri të mesëm në video editim.

Sa zgjat?

Kohëzgjatja e trajnimit: 30 orë (3 herë në javë nga 2 ore 45 minutëshe)

Sa kushton?

Kursi dhe certifikimi se bashku   199€

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This