Visual communication using Adobe Photoshop

Visual communication using Adobe Photoshop

Pse ky trajnim?

Ky kurs kompleton njohuritë tuaja dhe ju përgatit të hyni në provimin zyrtar nga Adobe për të marrë certifikatën e njohur ndërkombëtarisht si Adobe Certified Associate in Visual Communication Using Adobe Photoshop.

Ky certifikim ndërkombëtar nga Adobe ju vlen për të dëshmuar në mënyrë të standardizuar aftësitë tuaja në rast punësimi si në Kosovë, ashtu edhe në të gjithë botën.

Çka mësoni në këtë trajnim?

Ky kurs ju mëson të komunikoni vizualisht në mënyrë efektive me anë të mjeteve digjitale duke përdorur Adobe Photoshop.

Pas kursit mund të hyni në testin zyrtar online për certifikim Adobe Certified Associate in Visual Communication Using Adobe Photoshop.

Provimi i certifikimit mbahet nga Adobe drejtpërdrejt në internet vetëm në gjuhën angleze. Kursi mbahet duke përdorur planprogramin dhe materialet zyrtare të krijuara nga Adobe. Të gjitha këto materiale origjinale janë në gjuhë angleze me qëllim qëllim që t’ju përgatisin sa më mirë provimin e certifikimit.
Mësimi do të mbahet në gjuhën shqipe, por terminologjinë do ta mësoni në gjuhën angleze në mënyrë që të përgatiteni për provim dhe të mund të punoni ndërkombëtarisht.
Gjatë kursit do të përgatiteni dhe me anë të detyrave të rregullta do të demonstroni njohurinë tuaj në pikat e mëposhtme, të cilat do të testohen të gjithat në provimin e certifikimit.

Domain 1.0 Setting Project Requirements

1.1           Identify the purpose, audience, and audience needs for preparing images.
1.2           Demonstrate knowledge of standard copyright rules for images and image use.
1.3           Demonstrate knowledge of project management tasks and responsibilities.
1.4           Communicate with others (such as peers and clients) about design plans.

Domain 2.0 Identifying Design Elements When Preparing Images

2.1           Demonstrate knowledge of image resolution, image size, and image file formats for web, video, and print.
2.2           Demonstrate knowledge of design principles, elements, and image composition.
2.3           Demonstrate knowledge of typography.
2.4           Demonstrate knowledge of color correction using Photoshop.
2.5           Demonstrate knowledge of image-generating devices, their resulting image types, and how to access resulting
images in Photoshop.
2.6           Understand key terminology when working with digital images.

Domain 3.0 Understanding Adobe Photoshop

3.1           Identify elements of the Photoshop user interface and demonstrate knowledge of their functions.
3.2           Demonstrate knowledge of layers and masks.
3.3           Demonstrate knowledge of importing, exporting, organizing, and saving.
3.4           Demonstrate knowledge of producing and reusing images.
3.5           Demonstrate an understanding of and select the appropriate features and options required to
implement a color management workflow.

Domain 4.0 Manipulating Images by Using Adobe Photoshop

4.1           Demonstrate knowledge of working with selections.
4.2           Use Photoshop guides and rulers.
4.3           Transform images.
4.4           Adjust or correct the tonal range, color, or distortions of an image.
4.5           Demonstrate knowledge of retouching and blending images.
4.6           Demonstrate knowledge of drawing and painting.
4.7           Demonstrate knowledge of type.
4.8           Demonstrate knowledge of filters.

Domain 5.0 Publishing Digital Images by Using Adobe Photoshop

5.1           Demonstrate knowledge of preparing images for web, print, and video.

Për kë?

Kursi është i përshtatshëm për studentët me nivel fillestar deri të mesëm në komunikim vizual.

Sa zgjat?

Kohëzgjatja e trajnimit: 30 orë (3 herë në javë nga 2 ore 45 minutëshe)

Sa kushton?

Kursi dhe certifikimi se bashku 199€

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This