Aplikacion online per testet Autodesk

Aplikacion online per testet Autodesk

Të nderuar kandidatët,

Më poshtë gjeni aplikimi për çertfikimin ndërkombëtar  të programeve Autodesk  Certified User (ACU) dhe Autodesk Certified Professional (ACP), për këto programe të Autodesk:

AutoCAD, 3ds Max, Revit, Inventor, Maya dhe Fusion 360.

Të gjithë kandidatët pasi të aplikojnë për çertifikim duhet të kenë parasysh këto procedura të çertifikimit:

Kandidatët të cilët aplikojnë për ACP (Autodesk certified professional) t’ju nënshtruar çertifikimit, kanë afat të hyjnë në test 1 muaj nga data e aplikimit.

ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për ACU (Autodesk certified user) kanë afat të hyjnë deri  me 15 korrik 2017, organizimet e radhës për certifikime, organizohen nga Shtatori 2017.

Mjetet nuk kanë mundësi të kthehen nëse kandidati nuk prezenton në  ditën e tesitimit dhe nuk njofton paraprakisht, vetëm në rast se njofton 2 ditë më herët për arsyen e mosprezentimit dhe nëse kjo aryse është e pranueshme nga Qendra, atëhere kandidati ju nënshtrohet testimit pas 2 jave.

Në qoftë se nuk e kaloni herën e parë testin, në certifikimin e dytë ofrohet zbritje prej 20 %,

Për studentët të cilët aplikojnë për programet e Autodesk certified user, ofrohen edhe ushtrime paraprakisht në Gmetrix.

Në ditën e testimit kandidati duhet të ketë me vete një mjet identifikimi (letërnjoftim, patent shofer etj)

APLIKO KËTU

 

 

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This