Aplikacion online per testet Autodesk

Aplikacion online per testet Autodesk

 

Më poshtë gjeni formen e aplikimit për çertfikimin ndërkombëtar  të programeve Autodesk  Certified User (ACU) dhe Autodesk Certified Professional (ACP), për këto programe të Autodesk:

AutoCAD, 3ds Max, Revit, Inventor, Maya dhe Fusion 360.

Të gjithë kandidatët pasi të aplikojnë për çertifikim duhet të kenë parasysh këto procedura të çertifikimit:

Kandidatët të cilët aplikojnë për ACP (Autodesk certified professional)për  t’ju nënshtruar çertifikimit, kanë afat të hyjnë në test 1 muaj nga data e aplikimit.

Ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për ACU (Autodesk certified user) kanë afat të hyjnë deri  me 15 korrik 2017, organizimet e radhës për certifikime, organizohen nga Shtatori 2017.

Mjetet nuk kanë mundësi të kthehen nëse kandidati nuk prezenton në  ditën e testimit dhe nuk njofton paraprakisht, vetëm në rast se njofton 2 ditë më herët për arsyen e mosprezentimit dhe nëse kjo aryse është e pranueshme nga Qendra, atëhere kandidati ju nënshtrohet testimit pas 2 jave.

Në qoftë se nuk e kaloni herën e parë testin, në certifikimin e dytë ofrohet zbritje prej 20 %,

Për studentët të cilët aplikojnë për programet e Autodesk certified user, ofrohen edhe ushtrime paraprakisht në G-metrix.

Në ditën e testimit kandidati duhet të ketë me vete një mjet identifikimi (letërnjoftim, patent shofer etj)

APLIKO KËTU

 

 

Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This