Test për Photoshop

Test për Photoshop

Mirë se vini!
Testoni njohurit e juaja për Photoshop. Për të vazhduar, ju lutem shënoni të dhënat e mëposhtme:

Emri *

Profesioni *

E-maili *

Nr. telefonit

1. Cilën nga opcionet më posht nuk mund ta bëni me Photoshop?
2. Cila është madhësia e duhur për një skedar (fajll), të një fotografie me pikselë 300 me 300, e dizajnuar për ëeb në formatin JPG?
3. Versioni i fundit (më i ri) i Photoshop-it është:
4. Çfarë bën mjeti Eyedropper?
5. Mjeti që ua mundëson të zgjedhni një hapësirë të një fotografie dhe pastaj të ngjyrosni me atë hapësirë quhet:
6. “Layers” në Photoshop janë:
7. “Levels” në Photoshop janë:
8. Çfarë bën të klikuarit dhe të mbajturit e butonit të mausit në ikonën ‘toolbar’?
9. “B” është forma e shkurtër ose e shpejtë për:
10. Cila është mënyra më e mirë për ta bërë më të qartë fotografinë e zbehur, duke zotëruar akoma ca kontroll përgjatë procesit?

Be sure to click Submit Quiz to see your results!Phone: 045 88 11 00 / 049 88 11 01
Fax: 038 243 935 / 6
10000 Prishtinë Kosovë
Abdyl Frasheri nr.24

Close
Share This