Infinit Training Center

Teknologji Trajnime në programim, dizajn e fusha të tjera
Gjuhë të huaja Trajnime në gjuhë të huaja
Teknologji, Gjuhë dhe Shkencë Trajnime për fëmijë

INFINIT Qatar Training Center është themeluar në Qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e shkathtësive në fusha të ndryshme për shoqërinë në përgjithësi dhe të rinjtë në veçanti.

Qendra INFINIT ka një infrastrukturë moderne për mbajtjen e trajnimeve dhe kurseve. Me një hapësirë prej 480 metra katror, me pajisje teknologjike të avancuara dhe salla të përshtatshme me komoditet për mbajtjen e kurseve dhe trajnimeve.

Në  INFINIT çdo person i interesuar mund ta gjejë veten e tij, me një ambient tërheqës me infrastrukturë moderne me brendet e fundit të teknologjisë dhe staf të përzgjedhur, njëkohësisht duke angazhuar ekspertë, trajnerë dhe profesorë të dëshmuar në fusha specifike. Në  INFINIT ju mund të përfitoni dhe avanconi njohuri të reja nga fusha e gjuhëve (mësimit të gjuhëve të huaja),  trajnimeve në fushën e teknologjisë informative dhe shumë kurse/trajnime të tjera specifike nga fusha të ndryshme.

Për sukseset tona më së miri tregojn të dhënat e mëposhtme

Qendra Infinit është themeluar në vitin 2012,nga ky vit deri tani kurset dhe trajnimet në qendrën Infinit i kanë ndjekë mbi 5000 kandidatë.Nga 5000 kandidatët e trajnuar 50 % nga ky numer kanë qenë student 40 % nxënes dhe 10 % kategori tjera.
Shumica nga nxënesit që kanë qenë pjesë e kurseve dhe programeve tona janë nxënes të moshës 6-15 vjet.Vetëm në programet verore nga viti 2014-2021 kanë marrë pjesë rreth 250 fëmijë të moshës 6-15 vjet.

60
trainime të ndryshme në Teknologji Informative
69
student të transofrmuar në ekspert të lëmive përkatëse
5050
të trainuar në gjuhë angleze, gjuhë gjermane, gjuhë arabe, gjuhë turke, trainime në tekonologji informative
11
vite eksperiencë në trainime të ndryshme

Bashkangjituni që synimet ti arrijm së bashku.


A mendoni që keni njohuri dhe shkathtësi të mirë, jeni ekspert në njërën nga lëmit e IT apo njohës i gjuhëve të huaja. Aplikoni ne jemi gjithmonë të hapur për bashkpunim.


Eja na vizitoni, njoftohuni më shumë rreth qendrës dhe trainimeve qe ne i ofrojm.