Administrata

Ne gjithashtu synojmë që përmes shembullit të mësimdhënësve, trajnerëve, ekspertëve dhe stafit administrativ të ndërtojmë një qasje kritike dhe bazuar në vlera morale. Qendra INFINIT suksesin e saj e bazon në personelin e angazhuar i cili është zemra e institucionit. Nga niveli i ekspertëve, profesorëve, trajnerëve, e deri të pozita më modeste ne fokusohemi të angazhojmë individë të talentuar, me kompetencë njohuri, përkushtim dhe vlera të larta morale.
 • Staf, trajner/ekspert të kualifikuar dhe me përvojë në fushat specifike
 • Respektim dhe promovim i vlerave
 • Ndjeshmëri sociale dhe respekt për diversitet kulturor
 • Përkrahje përmes lehtësimeve financiare për individ me shkathtësi të dalluara.
 • Përkrahje përmes granteve në projekte të caktuara
 • Përkrahje për individ dhe grupe me veshtërsi ekonomike
 • Infrastrukturë moderne, me salla dhe kushte të përshtatshme për mbajtjen e kurseve dhe trajnimeve
 • Pajisje teknologjike të avancuara
 • Shërbime unike dhe gamë e gjerë e kurseve dhe trajnimeve
 • Lokacion i përshtatshëm
 • Çmime konkurruese dhe oferta promocionale
Apply for Admission or some other Call to Action