Infinit Training Center

INFINIT Qatar Training Center është themeluar në qershor të vitit 2012 me qëllim të ofrimit të mundësive për ngritjen e shkathtësive në fusha të ndryshme për shoqërinë në përgjithësi dhe të rinjtë në veçanti.

Qendra INFINIT ka një infrastrukturë moderne për mbajtjen e trajnimeve dhe kurseve. Me një hapësirë prej 480 metra katror, me pajisje teknologjike të avancuara dhe salla të përshtatshme me komoditet për mbajtjen e kurseve dhe trajnimeve.

Në  INFINIT çdo person i interesuar mund ta gjejë veten e tij, me një ambient tërheqës me infrastrukturë moderne me brendet e fundit të teknologjisë dhe staf të përzgjedhur, njëkohësisht duke angazhuar ekspertë, trajnerë dhe profesorë të dëshmuar në fusha specifike. Në  INFINIT ju mund të përfitoni dhe avanconi njohuri të reja nga fusha e linguistikës (mësimit të gjuhëve të huaja),  trajnimeve në fushën e teknologjisë informative, Menaxhimit & Marketingut si dhe shumë kurse/trajnime të tjera specifike.

Misioni & Vizioni

Ngritja e njohurive, aftësive dhe kompetencave profesionale të individëve dhe grupeve të shoqërisë përmes ofrimit të mësimit të gjuhëve të huaja, teknologjisë informative, trajnimeve në menaxhment, marketing dhe shumë fusha të tjera. Në vizjonin e saj Qendra INFINIT do të jetë lider në Kosovë për ofrimin e kurseve, trajnimeve dhe aftësimeve profesionale cilësore.