Stafi dhe Trajnerët
Ne gjithashtu synojmë që përmes shembullit të mësimdhënësve, trajnerëve, ekspertëve dhe stafit administrativ të ndërtojmë një qasje kritike dhe bazuar në vlera morale. Qendra INFINIT suksesin e saj e bazon në personelin e angazhuar i cili është zemra e institucionit. Nga niveli i ekspertëve, profesorëve, trajnerëve, e deri të pozita më modeste ne fokusohemi të angazhojmë individë të talentuar, me kompetencë njohuri, përkushtim dhe vlera të larta morale.
Albana Selmani
Shqipe Klaiqi
Fjolla Rexha
Dea Luzha
Trainer
Sabri Klaiqi