Shqipe Klaiqi

Nga viti 2020 është i angazhuar në qendrën Infinit si ligjëruese e kursit të gjuhës angleze.

Apply for Admission or some other Call to Action