Qendresa Peni

Qendresa Peni
Kordinatore e gjuhëve të huaja
Muke Shkreta
Brulinda Shalaku
Merita Aliçkaj Lezi
Kordinatore e Qendrës Infinit
placeholder
Isuf Shala
placeholder
Blerim Morina
placeholder
Besart Hashani
placeholder
Arbër Elezi
Albana Selmani
Shqipe Klaiqi