Besart Hashani

Prej muajit Shtator 2019, është i angazhuar edhe si trainer i Video Editim-Adobe Perimer në qendren e trajnimeve INFINIT.

 

placeholder
Apply for Admission or some other Call to Action