Dardan Maraj

Prej muajit Shkurt 2022, është i angazhuar edhe si koordinator i trajnimeve në teknologji dhe ligjerues në fushën e programimit në qendren e trajnimeve INFINIT.

 

Ai ka të publikuar numër të madh të punimeve shkencore që lidhen me fushën e tij të studimeve, ka marrë shumë certifikata ndërkombëtare në fushën e aviacionit nga trajnimet profesionale dhe mirënjohje të ndryshme. Tani punon me orar të rregullt si inxhinier i sistemeve të radiokomunikimit në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror.

Dardan Maraj ka diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në Universitetin e Prishtinës, në degën “Inxhinieri Kompjuterike”.  Një pjesë të studimeve, ai pati mundësinë t’i përfundojë në Universitetin “Norwegian University of Science and Technology”, në Norvegji. Poashtu, ai përfundojë edhe punën praktike në një kompani për zhvillimin e softuereve. Studimet master i përfundoj në Inxhinieri Softuerike dhe Telekomunikacion në Universitetin Sheffield, City College. Pas përfundimit të nivelit master, ai vazhdoj punën si zhvillues i programeve softuerike në kompaninë InterAdria. Ai poashtu iu bashkua Kolegjit Universum në vitin 2016, si ligjerues dhe koordinator i programit të shkencave Kompjuterike ku ligjëroj lëndë të ndryshme. Pas kësaj, ai u regjistrua në studimet e doktoratës në Universitetin e Zagrebit në Kroaci, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike dhe është në përfundim të doktoraturës . Ai ka të publikuar numër të madh të punimeve shkencore që lidhen me fushën e tij të studimeve, ka marrë shumë certifikata ndërkombëtare në fushën e aviacionit nga trajnimet profesionale dhe mirënjohje të ndryshme. Tani punon me orar të rregullt si inxhinier i sistemeve të radiokomunikimit në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror.

Apply for Admission or some other Call to Action